De essentie van systemische teamcoaching

De essentie van systemische teamcoaching

Systemische teamcoaching: de kunst van het verenigen van diversiteit voor een gemeenschappelijk doel.

In een wereld waar teams bestaan uit een diversiteit aan mensen, elk met unieke verwachtingen en behoeften, rijst de vraag: hoe smeden we een hecht team? Hoe zorgen we voor een naadloze samenwerking en behouden we gezamenlijk de focus op ons doel? Is er een overkoepelend doel dat ons verbindt, en delen we dezelfde visie?

De kracht van het collectief in teamontwikkeling

Binnen de dynamiek van een team, waar collega’s met elk hun kwaliteiten samenkomen, is het gebruikelijk de focus te leggen op het individu. We neigen ernaar het persoonlijk op te vatten en te benaderen. Echter, in een goed functionerend team gaat het niet louter om het individu, maar om het grotere geheel. Het gaat om de interacties tussen teamleden, de synergie die daaruit voortvloeit, en hoe ieders unieke inbreng het team versterkt en het gemeenschappelijke doel dichterbij brengt.

Overwinnen van stagnatie met systemisch coachen

De uitdaging ligt in het erkennen dat het niet alleen om jouw individuele capaciteiten gaat, maar vooral om het effect ervan op het team. Het gaat om hoe jouw bijdrage het team versterkt, hoe het de samenwerking bevordert en het team helpt zijn doelstellingen te realiseren.

Wanneer samenwerking stagneert, patronen zich hardnekkig herhalen of verandering op weerstand stuit, ligt de oorzaak vaak niet bij de individuen, maar in het systeem van het team zelf. Systemisch coachen richt zich op het identificeren en doorbreken van deze belemmerende patronen, met een focus op de relatiedynamiek binnen het team.

Kernprincipes van systemische teamcoaching

De principes van systemisch werken vormen hierbij de leidraad:

  • Ordening: de structuur van posities die individuen innemen binnen het team, zowel in verticale als horizontale zin. In de verticale ordening staat de manager boven de teamleden, zoals in een organigram. Over de horizontale ordening hebben de teamleden vaak een verschillende beleving. Zo kunnen de ‘oudgedienden’ zich op basis van hun ervaring boven de ‘nieuwen’ plaatsen, terwijl de ‘nieuwen’ de ‘oudgedienden’ wellicht een blok aan het been vinden voor de vooruitgang.
  • Erbij horen: het inclusief omgaan met alle teamleden en gebeurtenissen, waarbij het van belang is niemand uit te sluiten. Het thema erbij horen gaat over wie worden ingesloten of juist worden uitgesloten. Dit raakt bijvoorbeeld aan de dynamiek in en om de subgroepen. Het is ook interessant om te onderzoeken wat de verschillende subgroepen insluiten of uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld de vernieuwing zijn of een belangrijke kernwaarde.
  • Balans in geven en nemen: het streven naar een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en taken binnen het team. Dit thema benadrukt het belang van een rechtvaardige uitwisseling, waarbij zowel de bijdragen als de beloningen in balans zijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat in een team disbalans ontstaat in verantwoordelijkheden, waarbij ‘oudgedienden’ de zwaardere taken op zich nemen en ‘nieuwkomers’ beperkt blijven tot uitvoerende rollen. Dit kan leiden tot frustraties: oudgedienden voelen zich overbelast, terwijl nieuwkomers onvoldoende kansen krijgen om zich te bewijzen. Een evenwichtige taakverdeling is cruciaal voor het welzijn en de waardering van alle teamleden.

Het ontsluiten van team potentieel door systemische inzichten

Wanneer deze principes vrij kunnen stromen binnen een team, wordt er op alle niveaus een optimale flow ervaren. Verstoringen in deze principes kunnen echter leiden tot stagnatie en uiteindelijk tot de uitputting van het teamsysteem.

Achter de complexiteit van teamdynamieken schuilt vaak een eenvoudige waarheid. De uitdaging ligt in het navigeren tussen de zichtbare bovenstroom van dagelijkse interacties en de onderstroom van ongrijpbare, maar voelbare, factoren die de samenwerking beïnvloeden.

De unieke waarde van systemische teamcoaching in teamontwikkeling

Is systemische teamcoaching wezenlijk anders dan reguliere teamcoaching? Wij zijn van mening dat effectieve teamcoaching onlosmakelijk verbonden is met een systemische blik. Zonder deze diepgaande benadering blijft de ware kracht van het team onbenut. Door systemisch te werk te gaan, ontgrendelen we het volledige potentieel van het team, waarbij de som echt meer is dan de optelsom van de individuele delen.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer ontdekken over hoe systemische teamcoaching jouw team kan transformeren? Wij nodigen je uit om dieper in deze boeiende materie te duiken. Bezoek onze pagina over systemische teamcoaching voor uitgebreide informatie en hoe je contact met ons kunt opnemen. Samen kunnen we de dynamiek van jouw team naar een hoger niveau tillen. Ontdek hier meer over onze Systemische teamcoaching

Over Ons

Wij zijn Isabella en Angelique, gepassioneerd en toegewijd aan het ontwikkelen van sterke, veerkrachtige teams door middel van systemische teamcoaching. Met jarenlange ervaring en een diepgaand begrip van teamdynamieken, streven wij ernaar om transformatieve veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen. Onze aanpak is gebaseerd op het creëren van duurzame groei en het bevorderen van een positieve werkcultuur, waarbij elk teamlid zich gewaardeerd en begrepen voelt. Ontdek meer over onze missie, visie, en de impact van ons werk op Inzicht naar Evenwicht. 

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.